Εγγραφή στον ΟΣΔΕΕΤΕ

Εγγραφή Μέλους

Δημιουργοί

Φυσικά Πρόσωπα

Οδηγίες
Αίτηση
Σύμβαση

Κληρονόμοι

Φυσικά Πρόσωπα

Οδηγίες
Αίτηση
Σύμβαση

 

Νομικά Πρόσωπα

Οδηγίες
Αίτηση
Σύμβαση

 

 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ

ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Οδηγίες
Αίτηση
Σύμβαση

ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ

ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Οδηγίες
Αίτηση
Σύμβαση

 

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Οδηγίες
Αίτηση
Σύμβαση