Ταυτότητα

ΦΕΚ Ίδρυσης

Διοίκηση

Διοικητικό Συμβούλιο
Δαραδήμος Χαράλαμπος (Πρόεδρος)
Σοφρά Βασιλική (Αντιπρόεδρος)
Αμάντου Χρυσάνθη (Γραμματέας)
Μπάρδης Ιωάννης (Ταμίας)
Ακάλεστος Μιχάλης (Μέλος)
Βαρελάς Παναγιώτης (Μέλος)
Αλεξίου Σώτος (Μέλος)

Εποπτικό Συμβούλιο