Εποπτικό Συμβούλιο 2023-2025

Αραπίδης Τριανταφύλλου Κωστής
Βάρβογλης Δημήτρης
Σπηλιωτάκη Μαργαρίτα