ΦΕΚ Ίδρυσης

Μπορείτε να δείτε το ΦΕΚ της ίδρυσης του ΟΣΔΕΕΤΕ πατώντας εδώ.