Νέα

Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος: Δαραδήμος Χαράλαμπος
Αντιπρόεδρος: Σοφρά Βασιλική
Γραμματέας: Αμάντου Χρυσάνθη
Ταμίας: Μπάρδης Ιωάννης
Μέλη: Ακάλεστος Μιχαήλ, Βαρελάς Παναγιώτης, Αλεξίου Σώτος