Συμβάσεις Αμοιβαιότητας

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τους Οργανισμούς με τους οποίους ο ΟΣΔΕΕΤΕ έχει υπογράψει σύμβαση αμοιβαιότητας.

ARS (Ηνωμένες Πολιτείες)
DACS (Ηνωμένο Βασίλειο)
ADAGP (Γαλλία)
VG Bild-Kunst (Γερμανία)
BUS (Σουηδία)
COPYDAN (Δανία)
DALRO (Νότιος Αφρική)
EAU (Εσθονία)
RAO (Ρωσία)
SABAM (Oλλανδία)
SPA (Πορτογαλία)
VISCOPY (Αυστραλία)

Ενώ έχει σύμβαση και με τα παρακάτω Ιδρύματα:

LES HERITIERS MATISSE
GEORGE ZONGOLOPOULOS FOUNDATION