Διοικητικό Συμβούλιο 2023-2025

Πρόεδρος: Δαραδήμος Χαράλαμπος
Αντιπρόεδρος: Σοφρά Βάσω
Γραμματέας: Χριστοφοράκης Νικόλας
Ταμίας: Λάμπρου Χρήστος
Μέλη: Αλεξίου Σώτος, Βαρελάς Τάκης, Σκαλκώτος Χρήστος