Διοικητικό Συμβούλιο 2021-2023

Πρόεδρος: Δαραδήμος Χαράλαμπος
Αντιπρόεδρος: Σοφρά Βάσω
Γραμματέας: Αμάντου Χρυσάνθη
Ταμίας: Σκαλκώτος Χρήστος
Μέλη: Αλεξίου Σώτος, Βαρελάς Τάκης, Λάμπρου Χρήστος