Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος: Δαραδήμος Χαράλαμπος
Αντιπρόεδρος: Σοφρά Βάσω
Γραμματέας: Αμάντου Χρυσάνθη
Ταμίας: Μπάρδης Γιάννης
Μέλη: Ακάλεστος Μιχάλης, Βαρελάς Τάκης, Αλεξίου Σώτος